Жамбыл облысының геоэкологиялық жағдайы | Статья в журнале «Молодой ученый»

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 1 апреля, печатный экземпляр отправим 5 апреля.

Опубликовать статью в журнале

Авторы: ,

Рубрика: Молодой ученый Қазақстан

Опубликовано в Молодой учёный №22 (417) июнь 2022 г.

Дата публикации: 29.05.2022

Статья просмотрена: 94 раза

Библиографическое описание:

Карпыкова, К. Д. Жамбыл облысының геоэкологиялық жағдайы / К. Д. Карпыкова, М. Н. Мусабаева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2022. — № 22 (417). — С. 668-671. — URL: https://moluch.ru/archive/417/92353/ (дата обращения: 24.03.2023).В Жамбылской области воздействие хозяйственной деятельности на экологическую обстановку настолько интенсивно, что многие негативные процессы носят необратимый характер, а среда обитания населения области может оказаться непригодной для жизни. Острота экологической ситуации в регионе определяется перекосами народного хозяйства и, прежде всего, гипертрофированным ростом химической промышленности и орошаемых земель. Основное загрязнение природных комплексов юго-западной части области связано с добычей и переработкой фосфоритов. Одной из самых острых проблем Жамбылской области является отсутствие очистных сооружений в Таразе. Подземные воды Жамбылской области, в целом вся водная система подвержены повышенному антропогенному воздействию — в области насчитывается более 70 крупных и средних предприятий. На отдельных участках нижнего течения рек Талас, Асса и Шу экологическая ситуация значительно ухудшилась в результате применения ирригационной мелиорации. В целом существует несколько вопросов, связанных с антропогенным воздействием на изучаемой территории, и данная статья посвящена этим вопросам.

Ключевые слова: геоэкология, хозяйственная деятельность, экологическая ситуация, загрязнение вод.

Жамбыл облысында шаруашылық қызметтің экологиялық жағдайға әсерінің қарқындылығы соншалық, көптеген келеңсіз процестер қайтымсыз болып, аймақ тұрғындарының тіршілік ету ортасы оның өмір сүруіне жарамсыз болуы мүмкін. Қарастырылып отырған аймақта экологиялық жағдайдың өткірлігі халық шаруашылығындағы бұрмаланулармен және ең алдымен химия өнеркәсібі мен суармалы жерлердің гипертрофияланған өсуімен анықталады. Облыстың оңтүстік-батыс бөлігіндегі табиғи кешендердің негізгі ластануы фосфориттерді өндіру және өңдеумен байланысты. Қаратау-Жамбыл өнеркәсіп кешенінің өндіріс қалдықтары шекарасы нақты белгіленбеген өзіндік биогеохимиялық провинцияны құрды. [1]

Облыстың тағы бір маңызды мәселесі су шаруашылығына қатысты. Құрғақ климатта оны шешу өте маңызды, өйткені шаруашылық қызметтің барлық дерлік салаларында су ресурстарының таралуы шектеулі. Облыстың су ресурстарының негізгі бөлігі үш ірі — Шу, Талас және Ассы өзендерінің алаптарында шоғырланған, алайда бұл алаптардағы су және жер ресурстарын пайдалану тиімділігі қажетті деңгейден төмен.

Қаланың ауасын ластаудың негізгі көздеріне фосфор өнеркәсібінің кәсіпорындары — «Химпром» ЖПО Новофосфор зауыты және суперфосфат зауыты, ГРЭС, ЖЭС және басқа да шағын өндіріс орындары, сонымен қатар автомобиль көлігі жатады. Қалада барлығы 90 кәсіпорын бар. Соңғы жылдары машина жасау және металл өңдеу, энергетика, жеңіл тамақ өнеркәсібі, құрылыс материалдары өнеркәсібі айтарлықтай дамыды. [2]

Тұрақты көздерден ластаушы заттардың шығарындыларының негізгі үлесі химиялық сектор, жылуэнергетика және тау-кен өндірісі кәсіпорындарына түседі (Кесте 1).

Кесте 1

Ластаушы көздер саны [ 3]

2016–2017 жылдардағы ластаушы заттар шығарындыларының стационарлық көздерінің саны

2016 ж

2017 ж

13 264

15 732

Кәсіпорындар санының өскеніне қарамастан, ағымдағы жыл сайынғы экологиялық шаралар есебінен атмосфераға шығарындылар азайып келеді. 2017 жылы стационарлық көздерден шығарындылардың жалпы көлемі 2016 жылмен салыстырғанда төмендеді, егер 2016 жылы 52,4 мың тонна болса, онда 2017 жылы ол 51,9 мың тоннаны құрады.

Атмосфералық ауа сапасы

«Қазгидромет» РМК 10 стационарлық бекеттерде атмосфералық ауаның сапасын бақылауды жүргізеді.

Қаратаудағы атмосфералық ауаның сапасы ластанудың жоғары деңгейіне, Тараз, Шу қалаларында, Жанат қалаларында, Қордай ауылында да артты, ал Қордай ауылында төмен. Қаратау қаласында ауа ластану деңгейі 2016 жылмен салыстырғанда «төмен» деңгейден «жоғары» деңгейіне дейін өсті. Басқа қалаларда және Қордау ауылында ауа ластану деңгейі 2016 жылмен салыстырғанда өзгерген жоқ.

Жоғары ластану жағдайлары және аймақтағы ластанудың тым жоғары деңгейі тіркелмеген. Атмосфералық ауа мониторингі күн сайын жұмыс күндерінде жүргізіледі. Жамбыл облысының атмосфералық ауаның ластануы туралы толығырақ ақпарат «Қазгидромет» РМҚ сайтында орналастырылған.

Жамбыл облысы әкімдігінің қаулысымен бекітілген, қоршаған орта сапасының мақсаттағы индикаторлары көмірсутек шикізатын, азот диоксидін, фенолдарды және сутегі фторидтерін азайтуға мүмкіндік береді. 2017–2020 жылдарға арналған мақсатты индикаторлар көміртегі тотығымен толықтырылған.

Су объектісіне (Талас өзені) шартты таза төгінділерін Батуров атындағы Жамбыл МАЭС АҚ жүзеге асырады, өндірістің ведомстволық зертханасы бар. Ай сайын, бақылау кестесіне сәйкес, Талас өзенінің суы және тазарту қондырғыларының ағын суларына талдау жүргізіліп, Жамбыл облысындағы экология департаментіне ұсынылады. Балық шаруашылығы су қоймаларына арналған ингредиенттер мен температура үшін ШРК стандарттарының асып кетуі тіркелмеген. 2017 жылы су бұру көлемі 22,837,14 мың м3 құрады, ал 2016 жылы шығарылған көлемі 22 195,015 мың м3 құрады, ал ағынды сулардың ағызу көлемінің артуы 251,16 мың м3 құрайды. Ағынды сулардың ағызуының ұлғаюы «Арай» және «Бәйтерек» ықшамауданының кәріз желілерін пайдалануға берумен байланысты.

Жамбыл облысының өзекті мәселелерінің бірі — Тараз қаласында ағынды суларды тазартуға арналған тазарту қондырғыларының жетіспеуі.

Кәрізді тазарту қондырғылары саздан жасалған тұндырғы түрінде, оның ішінде ауданы 14 гектар болатын 12 карта және сүзгі алқаптары түрінде ұсынылған ауданы 193,5 гектар болатын 92 картадан тұрады. 1963 жылдан бастап жұмыстың басталуы, бұл қаланың үй шаруашылығының 70–80 % -дан астамы алады. Қазіргі уақытта ағынды суларды тазарту технологиясы заманауи талаптарға сәйкес келмейді, ол ішінара тек механикалық қоспалармен, ал ағынды суларды тазарту тиімділігі төмен. Іс жүзінде таза емес ағынды сулардың жылдық көлемі жылына 24 016 мың м3 құрайды. Ағынды сулар алдын-ала тазалаусыз, ол жер асты суларының ластануына әкелуі мүмкін, бұл жер асты суларының ластануына әкелуі мүмкін және Жамбыл ауданының маңындағы елді мекендердің тұрғындарын, сондай-ақ ауылшаруашылық жерлерін және елді мекендердің су тасқыны және проблемалар туындауы мүмкін.

Жер үсті суларының сапасы

«Қазгидромет» РМЖ бақылауына сәйкес, Жамбыл облысындағы жер үсті суларының ластануы бойынша, 10 су объектілерінде бақылау жүргізілген (Талас, Аса, Шу, Ақсу, Қарабалта, Тоқташ, Сарықау, Сарыкаау, Берікқара, Билікөл және Тасөткел су қоймасы). Шу, Талас және Аса өзендерінің бассейнінің қоры Қырғыз Республикасының аумағында толығымен қалыптасты. Ақсу, Қарабалта, Тоқташ және Сарықаудың өзендері Шу өзенінің сілемдері болып табылады.

Су объектілерінің су сапасы келесідей бағаланады: «жоғары ластану деңгейі» суы — Қарабалта өзені; су «орташа ластану» — өзендер Талас, Аса, Берікқара, Шу, Ақсу, Токташ, Сарыкау, Тасөткел су қоймасы және Биликол көлі. 2016 жылмен салыстырғанда Талас, Аса, Берікқара, Шу, Ақсу, Тоқташ, Сарықау, Тасөткел су қоймасында және Билікөл көліндегі судың сапасы едәуір өзгерген жоқ; Қарабалта өзенінде нашарлады.

Билікөл көліндегі БПК5 бойынша судың сапасы «ластанудың өте жоғары деңгейі» деп бағаланады; Талас, Шу, Ақсу, Қарабалт, Қарабалта, Тоқташ, Сарықау өзендерінде, Тасөткел су қоймасында — «Ластанудың қалыпты деңгейі»; Аса, Берікқара өзендерінде — «нормативті таза». 2016 жылмен салыстырғанда Талас, Аса, Берікқара, Шу, Ақсу, Қарабалта, Тоқташ, Сарықау өзендерінде, Билікөл көлінде БПК5 бойынша су сапасы айтарлықтай өзгерген жоқ, ал Тасөткел су қоймасында нашарлады. Оттегі режимі қалыпты. Облыста Билікөл көлінде судың жоғары ластануының 9 жағдайы анықталды.

Гидрохимиялық бақылаудың барлық жылдарында, Билікөл көлі Қазақстанның ластанған су қоймаларының тізімінде болды. Тазалау жұмыстарын жүргізу бойынша техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу қажеттігін нақтылау мақсатында Жамбыл облысының экология департаменті Биликөл көлінің жер үсті суларының жағдайына талдау жүргізді.

Талдау нәтижелері бойынша, соңғы 4 жылда ШРК бойынша (БПК5–2.94 — ШРК) заттектер бойынша (сульфаттар — 2.094 — ШРК), (фенолдар — 2 ШРК), (магний — 2,3 ШРК)), (жалпы темір — 0,43 ШРК), басқа заттар үшін (оттегі, фторидтер, мыс, май, май өнімдері, мырыш) ШРК-дан аспайды. Судың ластануының комплексті индексі (СЛКИ) және ерітілген оттегі бойынша су сапасы класы — 9.8 (нормативті-таза), БПК5 -17.64 (ластанудың аса жоғары деңгейі, заттектер бойынша (сульфаттар, фенолдар, магний және жалпы темір) бойынша) — 1.706 (ластанудың орташа деңгейі). [4]

Осы талдаулардың қорытындысы бойынша, ластану үнемі БПК5 бойынша жоғарылайды және бұл су қойма ластанудың жоғары деңгейіне жатады. БПК5 — бұл микроорганизмдердің әсерінен аэробты биохимиялық тотығуға жұмсалған оттегі және зерттелген судағы тұрақсыз органикалық қосылыстардың ыдырауына жұмсалған оттегі. БПК- резервуардың органикалық заттармен ластану деңгейі үшін маңызды критерийлердің бірі, ол судағы оңай қышқыл органикалық ластағыштардың санын анықтайды. Талдау кезінде белгіленген уақытқа өткен оттегінің мөлшері (әдетте 5 күн — БПК5) судың құрамында ластаушы заттарды тотығу үшін 20 ° C-та жарықсыз жер алынады.

Бүгінгі күні механикалық тазалауды жүргізудің қажеті жоқ, өйткені бұл бұрынғы «Химпром» ДПО-ның бақылау тоғандарынан апатты түрде төгілетін, қазіргі уақытта лай қабатымен жабылған ластаушы заттардың салдарынан көлдің қайталама ластануына ықпал етеді. бұл қайтадан көлдің фаунасы мен флорасының өліміне әкелуі мүмкін. Сондай-ақ, механикалық тазарту жағдайында осы тұнбаны шығаруға арналған су қоймасын құру, одан кейінгі мелиоративтік жұмыстар үшін қосымша жер қажет болады.

Жамбыл облысының жер асты сулары, тұтастай алғанда, бүкіл су шаруашылығы жүйесі күшейген антропогендік әсерге ұшырауда — облыста 70-тен астам ірі және орта кәсіпорын жұмыс істейді. Талас, Асса және Шу өзендерінің төменгі ағысының кейбір аудандарында ирригациялық мелиорацияны пайдалану нәтижесінде экологиялық жағдай айтарлықтай нашарлады. [5] Ұңғымалардағы жер асты суларының деңгейі күрт төмендеп, көптеген көлдер құрғап, шабындықтар тарылды.

Жер асты суларының ең белгілі улы компоненттерінің бірі фтор. Фондық құрамы 0,2–0,4 мг/л болса, оның Горводоканал тұндырғыштарына іргелес жер асты суларындағы концентрациясы кейбір айларда 5–7 мг/л жетеді, жыл бойы орташа есеппен 1–1,5 мг/л. Осыған ұқсас көрініс суперфосфат зауытының сүзу алқаптарында (1,5 мг/л дейін) байқалады. «Химпром» ЖПО аумағында біршама қанағаттанарлық жағдай. Сонымен, құрамында фторы бар жер асты суларының негізгі көзі болып жер асты суларының горизонтын талапқа сай емес сулармен интенсивті түрде қоректендіретін өнеркәсіптік объектілер, буландырғыштар, су қоймалары және басқа да техникалық су қоймалары табылады; екіншісі — сүзгілеу өрістеріне түсетін және жерге сіңетін щаруашылық фекальды ағынды сулар.

Облыста су тұтыну құрылымында өзгерістер болды. Судың ең үлкен көлемі жүйелі суаруға бағытталған. Кәсіпорындарда бірінші суару және суды пайдалану қолайсыз. Ауыл шаруашылығы қажеттіліктеріне, жайылымдарды суаруға, балық шаруашылығының қажеттіліктеріне арналған суды тұтыну жоспарлы түрде ұлғайып келеді. Облыс тұрғындарының өсуі (әсіресе қалада) ауыз суды тұтынудың артуына әкелді.

Осылайша, су ресурстарының жағдайы мен су шаруашылығын дамыту қазіргі заманғы менеджмент талаптарына толық сәйкес келмейді және одан әрі жетілдіруді қажет етеді.

Топырақтың ластану жағдайы

Фтордың мобильді формасын өсімдіктердің тамырлы жүйесіне қол жетімді етіп ескере отырып, Тасөткел суару массивінің топырақтың ластануын және 2017 жылғы нақты ластану деңгейінің мақсатты индикаторларын бақылауды жалғастыру ұсынылады. [6]

Топырақтың ластану жағдайын Қазгидромет МКМ ауыр металдарымен ластануды Тараз және күзгі кезеңдерде Тараз, Қаратау, Шу, Жаңатас және Кордай ауылдарында күзгі кезеңдерде жүргізілді.

Өсімдік жамылғысы және жануарлар дүниесі бойынша жағдайы

1 ақпаннан бастап Жамбыл облысының аумағында табиғатты қорғау заңнамасын бұзуды және биологиялық ресурстар объектілері мен өнімдерінің заңсыз айналымын анықтауға және жолын кесуге, сондай-ақ оларды ашуға бағытталған «Браконьер» жедел-профилактикалық іс-шарасы жүргізілуде. [7] Іс-шараның қорытындысы бойынша, әдетте экологиялық қылмыстар ең көп тіркелетін Мойынқұм ауданында ғана 52 әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Олардың жартысына жуығы заңсыз аңшылыққа қатысты. [8]

Сондай-ақ, балық аулау әуесқойларына қатысты көптеген хаттамалар жасалған. Барлық әкімшілік айыппұлдардың жалпы сомасы 277 мың теңгеден асты.

Әдебиет:

  1. Национальная программа действий по борьбе с опустыниванием в Республике Казахстан. МЭПР, ЭНЕП, Алматы, 1997.
  2. «Қазақстан» ұлттық энциклопедиясы. Алматы, 2002.
  3. Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы stat.gov.kz ISBN 9965–9315–1–8 C0702000000 00(05)-03 Қазақстан 2020 жылы / Cтатистикалық жылнама / қазақ және орыс тілдерінде / 488 бет
  4. (https://kazhydromet.kz/kz/bulleten/okrsreda?year=2017)
  5. Доскач А. Г. Природное районирование Прикаспийской полупустыни. М.: Наука, 1979. 144с.
  6. Земельные ресурсы Казахстана. Журнал, № 5, 2007г 3 Земельные ресурсы Казахстана. Журнал, 2001–2002г
  7. Чигаркин А. В. Геоэкология Казахстана. Алматы, 1995.
  8. Чигаркин А. В. Региональная геоэкология Казахстана. Учебное пособие. Алматы, 2000.
Основные термины (генерируются автоматически): талас, экологическая ситуация, ISBN, ас, Земельный ресурс Казахстана, мена, хозяйственная деятельность.


Ключевые слова

геоэкология, шаруашылық қызметтер, экологиялық жағдай, су ластануы

Похожие статьи

Источники загрязнения водных ресурсов как одна из главных...

Когда-то это была единый водно-хозяйственный комплекс.

Ресурсы поверхностных вод Республики Казахстан в средний по водности год оцениваются в 100

Часто сложно установить источник загрязнения водных ресурсов, это также может быть несанкционированный выброс...

Состояние земельного фонда Алматинский области и пути его...

В статье рассматривается современное состояние земельного фонда Алматинской области и пути его эффективного использования по 20

Библиографическое описание: Куттыксеитов, Е. Е. Состояние земельного фонда Алматинский области и пути его эффективного использования...

Общее состояние нарушенных земель и использование...

Ключевые слова: категория земель, техногенные нарушения, земельные ресурсы

Республика Казахстан относится к числу стран мира с наиболее сложной экологической

Общая территория Республики Казахстан по данным баланса земель на 1 ноября 2013 года...

Анализ и оценка экологического состояния Республики Казахстан

Для РК проблемы и состояние экологии на сегодняшний день занимают особое значение.

Экологическая безграмотность общества приводит к противоборству с природой. Казахстан в этом вопросе оказался в трудной ситуации» [3].

Сравнительный анализ экологической устойчивости...

В данной статье рассматривается проблема сложности определения степени устойчивости ландшафтов, так же производится анализ современного экологического состояния регионов

Сравнительный анализ экологической устойчивости агроландшафтов Северного Казахстана.

Научный журнал «Молодой ученый» №23 (418) июнь 2022 г.

Название: К проблеме исследования познавательной активности детей дошкольного возраста в продуктивной деятельности.

Название: Философия как система принципов и способов организации и построения познавательной и практической деятельности.

Управление земельными ресурсами в Российской Федерации...

Экономическая, экологическая и социальная направленности в системе управления земельными ресурсами часто взаимосвязаны и направлены на повышение эффективности земель сельскохозяйственного назначения. В 1996 году был принят...

О некоторых экологических проблемах и методах их...

В данной статье приводятся проблемы экологии и некоторые предложения по их предотвращению. Известно, что интенсивная разработка природных ресурсов, нефти, газа, цветных и редкоземельных металлов в регионах приводит к деградации земельных и водных...

Основные направления совершенствования управления...

Основными приоритетами совершенствования управления земельными ресурсами на сегодняшний день являются: внедрение новых

Бекирова, Д. О. Основные направления совершенствования управления земельными ресурсами Кыргызской Республике / Д. О...

Похожие статьи

Источники загрязнения водных ресурсов как одна из главных...

Когда-то это была единый водно-хозяйственный комплекс.

Ресурсы поверхностных вод Республики Казахстан в средний по водности год оцениваются в 100

Часто сложно установить источник загрязнения водных ресурсов, это также может быть несанкционированный выброс...

Состояние земельного фонда Алматинский области и пути его...

В статье рассматривается современное состояние земельного фонда Алматинской области и пути его эффективного использования по 20

Библиографическое описание: Куттыксеитов, Е. Е. Состояние земельного фонда Алматинский области и пути его эффективного использования...

Общее состояние нарушенных земель и использование...

Ключевые слова: категория земель, техногенные нарушения, земельные ресурсы

Республика Казахстан относится к числу стран мира с наиболее сложной экологической

Общая территория Республики Казахстан по данным баланса земель на 1 ноября 2013 года...

Анализ и оценка экологического состояния Республики Казахстан

Для РК проблемы и состояние экологии на сегодняшний день занимают особое значение.

Экологическая безграмотность общества приводит к противоборству с природой. Казахстан в этом вопросе оказался в трудной ситуации» [3].

Сравнительный анализ экологической устойчивости...

В данной статье рассматривается проблема сложности определения степени устойчивости ландшафтов, так же производится анализ современного экологического состояния регионов

Сравнительный анализ экологической устойчивости агроландшафтов Северного Казахстана.

Научный журнал «Молодой ученый» №23 (418) июнь 2022 г.

Название: К проблеме исследования познавательной активности детей дошкольного возраста в продуктивной деятельности.

Название: Философия как система принципов и способов организации и построения познавательной и практической деятельности.

Управление земельными ресурсами в Российской Федерации...

Экономическая, экологическая и социальная направленности в системе управления земельными ресурсами часто взаимосвязаны и направлены на повышение эффективности земель сельскохозяйственного назначения. В 1996 году был принят...

О некоторых экологических проблемах и методах их...

В данной статье приводятся проблемы экологии и некоторые предложения по их предотвращению. Известно, что интенсивная разработка природных ресурсов, нефти, газа, цветных и редкоземельных металлов в регионах приводит к деградации земельных и водных...

Основные направления совершенствования управления...

Основными приоритетами совершенствования управления земельными ресурсами на сегодняшний день являются: внедрение новых

Бекирова, Д. О. Основные направления совершенствования управления земельными ресурсами Кыргызской Республике / Д. О...

Задать вопрос